Pandemi Sürecinde Okula Dönüş Araştırması

 

COVID-19 pandemisi hayatlarımızda köklü değişiklikler yarattı. Evler okul oldu. Anne-babaların çoğu bir yandan işlerini evden sürdürürken, bir yandan çocuk bakımı sorumluluklarını yürütmeye çalıştılar. Bu bakım sorumlulukları içinde evdeki uzaktan okulu takip etmek gibi işler de vardı.  Öğretmenler ortaya çıkan bu yepyeni koşullarda müfredatı tamamlamak, öğrencileri psikolojik ve sosyal olarak geleceğe hazırlamak gibi bir görevi pek de iyi tanımadıkları teknolojik olanaklardan yararlanarak sürdürmek zorunda kaldılar. Öğrenciler dijital hayata aşina olsalar da dijital ya da uzaktan okula pek hazır değillerdi. Yönetim kadroları birçok durumda pandeminin yarattığı kriz koşullarında bocaladılar, öncelik tayini ve teknolojik imkanların nasıl kullanılacağının belirsizliği zorlayıcı oldu. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisleri çocuklar, aileleri ve öğretmenlerin artan ihtiyaç ve beklentilerine yetişme yollarını aradılar.

Pandemi sürecinin nasıl seyredeceğinin belirsizliğini koruduğuna bakıldığında,  2020-2021 okul yılında da bu etkileri hissetmeye devam edeceğimizi düşünüyor,  okul paydaşlarının (başlıca anne-babaların, öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve rehberlik servisinin) sosyal duygusal gelişiminin desteklenmesinin büyük önem taşıyacağına inanıyoruz.

Pandemi döneminde okullarda yaşanmış krizleri, zorlukları ve  bulunmuş çözümleri belirlemek ve karakterize etmek, okula dönüş sürecinde yaşanabilecek zorlukları saptamak ve yeni eğitim döneminde okul paydaşlarının zorluklara hazırlıklı olmalarını sağlayacak beceri geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Pandemi Sürecinde Okula Dönüş” araştırmasının bulgularını içeren raporu sizlerle paylaşmak isteriz.

Ekip olarak yürüttüğümüz araştırmada öğretmenler (%67), psikolojik danışmanlar (%15), yöneticiler (%10) ve velilerden (%8) oluşan 358 katılımcının yer aldığı bir mobil anket uygulamasından edindiğimiz verilerin yanı sıra özel okullarda çalışan müdür ve psikolojik danışmanlar ile gerçekleştirdiğimiz odak grup buluşmaları aracılığıyla kalitatif veriler elde ettik.

Pandemi sürecinin okullarda nasıl yaşandığını karakterize etmemize yardımcı olmaktaki değerli katkıları için tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Haziran sonunda topladığımız verileri bir arada değerlendirdiğimiz ve yorumladığımız araştırma raporunu incelemek için tıklayınız.

Görüş ve yorumlarınızı yanki.yazgan@gmail.com adresine iletebilirsiniz.