İntihar için Risk Faktörleri

İntihar için risk faktörleri bir kişinin intihar etme riskini arttıran, kişinin sahip olduğu özellikler veya içinde bulunduğu durumları belirtir. Risk faktörlerinden birden fazlasına sahip olmak intihar etme olasılığını arttırır.

Bu açıdan bakıldığında intihar eden insanların büyük bir çoğunluğunda depresyon, bipolar (manik-depresyon), şizofreni veya alkol bağımlılığı gibi ruhsal bozukluklar görülmektedir. Depresyon özellikle intihar açısından oldukça önemlidir. Depresyon insanın düşüncelerinin gerçekten sapmasına yani çarpıtılmasına yol açar. Bu çarpıtılmış düşüncelerle insan bulunduğu duruma veya o anda hissettiği acıya bir çözüm yolu bulmakta zorlanır. İntihar o anda tek şeçenekmiş gibi görülebilir.

Sık rastlanan risk faktörleri:

–  Ruhsal bozukluklar (özellikle depresyon, bipolar (manik-depresyon), alkol veya madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı, şizofreni, sınırda kişilik bozukluğu, davranım baozukluğu (gençlerde), psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları, diğer ruhsal bozukluklarla beraber görülen dürtüsellik ve agresyon)
– Alkolism veya madde kötüye kullanımı
–  İntihar teşebbüsü veya teşebbüsleri
– Ailesinde intihar öyküsü (diğer bir deyişle ailesinde bir kişinin kişinin intihar etmiş veya intihara teşebbüs etmiş olması)
– Ciddi bir hastalık veya kronik acı
– Stresli yaşam olayları (yakın birinin kaybı, maddi kayıp veya yasal sorunlar)
– İşsizlik, ilişki sorunları, taciz veya zorbalık gibi uzun süreli strese maruz kalma
– Sosyal izolasyon ve yalnızlık
– Travma veya istismar öyküsü
– Başka birisinin intiharına maruz kalma

Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ruhsal bozuklukları olan veya yukarıda belirtilen risk faktörlerine sahip birçok insanın intihar girişiminde bulunmayabileceğidir. İntihar eden insanların çoğunda bu özellikler görülebilir; fakat bu özelliklere sahip insanların birçoğu intihar etmeyebilir.

 

Kaynak: American Foundation for Suicide Prevention

       www.helpguide.org