dehbatx

ATOMOXETINE FOR THE TREATMENT OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

Summary

Objective: Although it is known that stimulants for the treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder were quite effective and reliable, alternative treatments are also needed. The aim of this article is to review the recent researches about atomoxetine which started to become important for the treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in recent years.

Method: A group of researchers that are specialized on Attention Deficit Hyperactivity Disorder prepared the review by searching the data bases (Pubmed, Ovid and Medline) about atomoxetine application for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Results: Up till now, findings about atomoxetine showed that it is quiet effective for the treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and it is quite important alternative especially for the cases comorbid with anxiety, tic, and alcohol-substance abuse. Atomoxetine was preferred for the treatment of cases that needs 24 hour duration effect; shows resistance or intolerance to stimulants and situations that is appropriate to take one dose a day. According to recent review of researches about atomoxetin, it illustrates similar side effects with stimulants.

Discussion: It seems that atomoxetine is effective and well tolerated alternative for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Key words: Attention deficit, hyperactivity, atomoxetine, treatment.

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE ATOMOKSETİN

Özet

Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde stimülanların oldukça etkin vegüvenilir oldukları bilinmekle birlikte yeni tedavi seçeneklerine de gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda DEHB tedavisinde oldukça önemli bir yer kazanmaya başlayan atomoksetin ile ilgili son bilgilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: DEHB konusunda uzmanlaşmış bir grup araştırıcı temel very tabanlarını araştırarak (Pubmed, Ovid, Medline vb.) atomoksetininin DEHB’de kullanımına ilişkin son bulguları değerlendirerek bu derleme yazısını hazırlamıştır.

Sonuçlar: Bugüne kadar elde edilen veriler atomoksetinin DEHB tedavisinde oldukça etkin olduğunu, özellikle eşlik eden anksiyete, tik, alkolmadde kullanım bozukluğu olan olgularda çok önemli bir seçenek olduğunu göstermektedir. Atomoksetin tam gün etki elde edilmesi amaçlanan olgularda, stimülanlara dirençli veya tolere edemeyen olgularda ve günde tek doz ilaç alınmasının uygun olduğu durumlarda tercih edilebilecek bir ilaçtır. Bu güne kadar yapılmış araştırmalar atomoksetinin yan etki profilinin stimülanlara benzediğini göstermektedir.

Tartışma: Atomoksetin DEHB tedavisinde etkin ve iyi tolere edilebilen bir seçenek olarak görülmektedir.

Anahtar sözcükler: Dikkat eksikliği, hiperaktivite, atomoksetin, tedavi.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 16 (2) 2009

* Doç. Dr., Ege Üniv. Tıp Fak., Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
** Prof. Dr., Hacettepe Üniv. Tıp Fak., Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
*** Prof. Dr., İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak.. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
**** Prof. Dr., Marmara Üniv. Tıp Fak., Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.