Gençlerde İntihar

Gençlik çağları duygusal olarak yoğun ve stresli bir dönem olabilir. Başarılı olmak ve topluma uymak için sürekli baskı hisseden gençler ayrıca özgüven, kendinden şüphe ve yabancılaşma duygularıyla da uğraşırlar. Bazıları için bu intihara yol açabilir.

Gençler için risk faktörleri:

– Depresyon
– İstismar
– Sosyal desteğinin olmaması
– Bir silaha erişiminin olması
– Düşmancıl sosyal veya okul ortamı
– Diğer ergen intiharlarına maruz kalma

Gencin intiharı düşünebileceğini gösteren bazı uyarı işaretleri:

– Yeme ve uyku alışkanlıklarında değişim
– Arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşma
– Her zamanki aktivitelerini bırakma
– Çaresiz ve değersiz hissetme
– Kendini öldürmek istediğinden bahsetme
– Şiddet içeren veya asi davranışlar, evden kaçma
– Madde ve alkol kullanımı
– Olağandışı bir şekilde dış görünüşüne önem vermeme
– Sürekli sıkılma, konsantrasyon sorunları veya akademik performansında düşüklük
– Sürekli fiziksel yakınmalar, karınağrısı, baş ağrısı, yorgunluk,…
– Ödül veya övgüye karşılık vermeme

 

Kaynak: www.helpguide.org