Üniversitelerde öğrencilerin hayatı tekrar başlamalıdır. Barınma ihtiyacı ile kampüs hayatının sürdürülmesi birbirinin yerine geçmemelidir.

1 4 3 2