Travmatik Olaylarla Baş Etme Yolları

Başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi için önce kişilerin yanlış kabullenmeleri ve bilgilendirilmelerinin öğrenilmesi ve düzeltilmeye çalışılması gerekmektedir.

Genel baş etme yolları:

– Travmaya maruz kalan kişilerin, dışarıdan gelip olayları daha nesnel değerlendirebilecek biri tarafından bilgilendirilmesi,
– Stresin, daha kolay başa çıkılabilecek parçalara bölünmesi (Küçük parçalara bölünen strese karşı baş etme daha kolay olacaktır),
– Kişiler arası destek ve cesaretlendirmenin sağlanması,
– Dış koşulların olabildiğince düzeltilmesinin sağlanması,
– Model olarak kullanılabilecek kişilerin belirlenmesi (Örneğin, Adapazarı’nda, o bölgenin izcileriyle, gençleri tanıştırılmış ve birlikte olabilmeleri ve onları örnek almaları sağlanmaya çalışılarak aralarında kalıcı birlikteliğin oluşturulmasına özen gösterilmiştir),
– Kişinin direncini artıran kaynakların değerlendirilmesi gerekir.
– Çevrenin desteği, kişiye seçme şansı tanınması, kişinin gelecek beklentileri direnci artırmada önemli etkenlerdendir. Aslında toplumdaki bireylere, başa çıkma becerilerinin önceden öğretilmesi gerekir. Önceden bu becerileri edinmiş bireyler, sorunlarla karşılaştıklarında bunlarla daha rahat başa çıkabilecek ve diğer insanlara iyi birer model olabileceklerdir.

 

*Bu yazılar Dr. Özlem Çakıcı, Dr. Gresa Çarkaxhiu Bulut, Uzm. Psk. Iraz Körezlioğlu ve Psk. Sedef Özoğuz tarafından hazırlanmıştır.