eleştiri var, çözüm yok?

Eleştiri var; çözüm yok? Eğitim ortamındaki son karmaşanın küçük çocuklara ilişkin kısmında daha iyi bir eğitim için atılabilecek bazı ilk ve ilkesel adımlar: 60-71 ay arasındaki her çocuk okulöncesi eğitim sınıfına devam etsin; 72 ay ve sonrası yola devam etsin. Birinci sınıf müfredatı da farklı öğrenme hızlarındaki çocukların ihtiyaçlarına göre değişen ağırlık düzeylerinde düzenlensin. Sınıfların nüfusu 30’u aşmasın, ideal sayı olan 20-24 arası hedeflensin. Öğretmenlere daha fazla ders öğretmesi (ezberletmesi) için değil,  doğru, iyi ve güzel davranışların kazandırılması için hedefler konsun. Barışçı, duygularının farkında olan, kendine ve başkasına saygılı öğrenmeye meraklı, okuma-yazmayı iyi bilen, sayılardan korkmayan, insanlar yetiştirmek bir amaç olsun. Dinsel inanç, siyasi fikir ya da etnik köken farklılığından ötürü çocuklarda başka çocuklara karşı bir eksiklik hissi yaratacak içerikten, kin duygusunu doğuracak her türlü ayrımcılıktan kaçınılsın.