DEHB için okulda ne yapılabilir?

Okulda DEHB olan çocuklar için ne tür düzenlemeler yapılabilir? Öğretmenlerin ne gibi katkıları olabilir?
Tipik gelişen çocuklara göre beyin gelişimleri yaklaşık 2.5 yıl kadar geriden takip eden DEHB tanılı çocuklar başka çocuklar için uygun sayılabilecek eğitim ve davranış kontrol yükünü taşımakta zorlanırlar. Uyum sağlama problemleri ortaya çıkar. DEHB’li çocuklarda sınavlarda ve öğrenme ortamlarında zaman ve mekan kullanımı açısından dikkatteki yetmezlikler (kolay dağılma, zaman kullanamama gibi) hesaba katılmalıdır. Sınıfta 25’i aşmayan öğrenci sayısı, düzenli bir ortamın varlığı, ödev ve sınavların ‘doz’unun çocuğa göre ayarlanması ve sınıfta çocuğu destekleyici bir öğretmen yardımcısı gibi düzenlemeler yararlı olur. Öğretmenlerden başka ne beklenebilir? Yönergelerinin ve ders anlatımının herkes tarafından açık ve anlaşılır olması, çocuk-öğretmen mesafesinin yakınlığı, öğretmenin fazladan ihtiyacı olan çocuğu gözetmesi, çocuğun iyi ve güzel sözler duyması.