Anne babalar küçük yaşlarda ilk belirtileri nasıl fark edebilirler?

Anne babalar tanı almadan önce ilk belirtileri nasıl fark edebilirler?
DEHB, bir kendini kontrol problemidir. Her yaşın çocuğundan bekleyeceğimiz kendini kontrol düzeyi farklıdır. Örneğin, 2 yaşındaki çocuğa bir şeyi elleme dediğinizde buna uymasını, sözümüzü dinlemesini beklemiyoruz. Dört yaşına gelmiş bir çocukta kardeşine vurma dediğimizde durabilmesini ya da baban geldi kapıyı aç dendiğinde buna çok problem etmeden uymasını ya da uygun bir itirazda bulunmasını bekliyoruz. Bu çocuğun ‘boyun eğmesi’ değildir; daha ziyade o yaşlarda hem anlama ve dinleme becerisinin hem de başkalarıyla iyi ilişkiler kurma arzusunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.