ocdolgusunumu

ÖZET:

OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUĞUN TEDAVİ SURECİNDE GELİŞEN EROTOMANİ: BİR OLGU SUNUMU

Obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) klinik özellikleri arasında psikoz belirtilerinin görülmesi araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmaya devam etmektedir. Sözü edilen iki klinik tablodan çocukluk cağı OKB’sine ait bilgilerimiz günden güne artmaktadır, ancak sanrısal düşünce bozukluğunun gelişimi hakkında bilgilerimiz hala sınırlıdır. Bu yazıda, klinikte obsesif-kompulsif bozukluk tanısıyla izlenmekte iken erotomani gelişen 14 yaşında bir ergen kız, çocuk ve ergen gelişiminde psikopatoloji bağlamında incelenmiştir. Bu sunumla, olgunun, OKB ve Sanrısal Bozukluğun anlaşılmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Anahtar sözcükler: erotomani, obsesif kompulsif bozukluk, ergen, çocukluk çağı

Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 2000; 10: 47-50.

SUMMARY:

DEVELOPED EROTOMANIA IN THE TREATMENT OF OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER: A CASE REPORT

The observations on the psychotic features of clinical presentation of obsessive-compulsive disorder (OCD) has been an interesting topic for most researchers. Despite the fact that our knowledge of childhood onset OCD is growing day to day, our understanding of development of delusional thought is still limited. In the present paper, a 14 year-old female adolescent who developed erotomania during the course of obsessivecompulsive disorder is discussed in the context of psychopathology and development. It is aimed to broaden our understanding of OCD and delusional disorder phenomena.

Key words: erotomania,obsessive-compulsive

Bull Clin Psychopharmacol 2000; 10: 47-50.

 

 

* 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.
1 Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
2 Çocuk Psikiyatrisi Doçenti, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.