ergenolgusunumu

Bipolar Disorder and Diagnostic Course of Asperger Syndrome in an Adolescent: A Case Report

Asperger syndrome (AS) is a developmental disorder that is on a diagnostic continuum with autism, and falls under the category of pervasive developmental disorders. Diagnosis may be delayed due to relatively normal speech development, normal intelligence and fair scholar skills, although problems in social development and obsessive, sometimes stereotyped, behavior pattern are recognized from early periods of childhood. Comorbid psychiatric disorders are frequently observed in cases of AS. Sometimes these comorbidities are the initial diagnoses subject to treatment. A detailed family and developmental history of the child is usually helpful for the recognition of the underlying developmental disorder. On the other hand, it is known that the prevalence of bipolar affective disorder in families of individuals with AS is higher than that of the general population, and it is hypothesized that these two disorders might have a common neurobiological basis. In this paper, we aim to discuss an adolescent who first presented with anxiety symptoms at the age of 13 and, with emerging hypomanic symptoms during the course of selective serotonin reuptake inhibitor treatment, which ultimately led to the underlying diagnosis of AS.

Key words: Adolescent, Asperger syndrome, bipolar disorder, diagnosis

(Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 360-3)

DOI: 10.4274/npa.y5519

Ergende Bipolar Bozukluk ve Asperger Sendromu Tanı Süreci: Bir Olgu Sunumu

 Asperger sendromu (AS) sosyal zorluklar, basmakalıp davranış örüntüsü, sınırlı ilgi alanları ile seyreden yaygın gelişimsel bozukluklardan biridir. Çocukluğun erken dönemlerinden itibaren sosyal gelişlimle ilgili problemler ve basmakalıp, takıntılı davranış örüntüsü fark edilse de, konuşmada gecikme olmaması, zekanın normal olması ve akademik becerilerin iyi olması gibi nedenlerle AS tanısının konması gecikebilmektedir. AS olan bireylerde komorbid psikiyatrik bozukluklar sıkça gözlenmektedir. Bazen kliniğe ilk başvuru sebebi bu komorbid psikiyatrik bozukluklar olabilmektedir. Sıklıkla ayrıntılı bir aile ve gelişim öyküsü zemindeki yaygın gelişimsel bozukluğun tanınmasında yardımcıdır. Öte yandan, AS olan bireylerin ailelerinde bipolar bozukluk oranının yüksek olduğu bilinmekte, hatta bu iki bozukluğun ortak nörobiyolojik temelleri olabileceği düşünülmektedir. Bu yazıda, ilk kez 13 yaşındayken kaygı belirtileri ile kliniğe başvuran bir gençte serotonin geri alım inhibitörü tedavisi sırasında gelişen hipomanik belirtiler sebebiyle fark edilen AS tanısının tartışılması amaçlanmaktadır.

 Anahtar kelimeler: Ergen, Asperger sendromu, bipolar bozukluk, tanı

(Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 360-3)

DOI: 10.4274/npa.y5519